Jsme registrovaným týmem Ústeckého kraje

Slovník pojmů

Malý slovník nejpoužívanějších pojmů v tomto oboru lidské zábavy. Slovník je určený spíše pro absolutní laiky a začátečníky s airsoftem, prosím tedy o případné odpuštění těch, co jsou již v problematice zběhlí. Vysvětlovat zde budeme i pojmy, které zasvědceným budou možná připadat natolik běžné, že by je sami vysvětlovat nepotřebovali, ale všichni jsme nějak začínali. Popis jednotlivých pojmů je záměrně polopatický, aby byl pochopen i laickou veřejností.

 

AEG

Airsoft Elektic Gun's - Airsoftové elektrické zbraně. Jedná se o jeden z principů, který se používá u prostředků pro hru Airsoftu (zbraní). Zbraň je poháněná elektromotorem napajeným akumulátorem

 

AGG

Airsoft Gas Gun's - Airsoftové plynové zbraně. Je další principem, který se užívá v airsoftových zbraních. Plynové zbraně využívají energie ztlačeného plynu a dělí se na pohon CO2 a na pohon tzv. GreenGas či RedGas. Green gas je plyn hojně používaný pro pohon plynových zbraní. Drtivá většina zbraní používá právě Green gas. Je šetrnější k životnímu prostředí a na rozdíl od Red Gas nemá tak extrémně vznětlivé vlastnosti. Plyn Red Gas se používají výhradně do zbraní výrobce Inokatsu. Jde o velmi silný hnací plyn, který je extrémně hořlavý. Jeho použití ve zbraních, pro které není určený, může vážně poškodit její komponenty.

 

Airsoft

Airsoft je japonská odpověď na americký paintball. Jde o bojovou hru, kde se však nestřílí kuličkami s barvivem uvnitř, ale plastovými projektily o průměru 6 nebo 8mm. Airsoftové zbraně se od paintballových liší zejména svým realistickým zpracováním. Paintball je spíše sportovní záležitost, kdežto airsoft je jakýsi styl života. Kdo chce hrát dobře airsoft, musí být nadmíru férový, protože zásah cítí a hlásí jen on sám, přičemž u paintballu je vzhledem k viditelné barvě po zásahu vše jasné.

 

AMG

Airsoft Manual Gun's - Airsoftové manuální zbraně. Je posledním ze základních principů airsoftových zbraní. Ve své podstatě pracuje skoro stejně jako zbraň elektrická (píst ve válci hnaný pružinou), ale pro každý výstřel je nutné zbraň natáhnout.

 

CQB

Je to zkratka anglického Close Quarter Battle jde jednoduše o hru v uzavřených prostorách. Myšleno budovy.

 

Hlava pístu

Hlavou pístu je zakončen píst samotný. U levných zbraní je zpravidla píst z plastu pouze se stěrovou lištou (jako je tomu třeba u pístů injekčních stříkaček). Nejrozšířenějším typem jsou takzvané protitlaké hlavy pístu. Tyto mají v přední části několik děr (6-8), což jsou vzduchové kanály vedoucí pod těsnící O-kroužek, případně O-kroužky. Vlivem pohybu pístu vysokou rychlostí proti hlavě válce (viz. další pojem), vznika ve válci tlak, který je hnaný přes trysku (viz. další pojem), ale stejně tak působý i v opačném směru na hlavu pístu. Tento tlak (ztlačený vzduch) proudí otvory v hlavě pístu pod zmiňovaný O-kroužek, který se roztahuje a lépe přilne k vnitřní straně válce a tím prostor důkladněji utěsní. Co do druhu hlav máme ploché případně kónické. A také hlavy tiché, které jsou kombinovány s kuličkovým ložiskem pro snadný otáčivý pohyb pružiny při natahování zbraně. Tichá hlava pístu je ve své přední části osazena měkčenou dopadovou plochou a tím je dopad na hlavu válce podstatně tišší.

 

Hlava válce

Hlavou válce je zakončen válec samotný. Jedná se o jakési uzavření "horní" části "trubky", ve které se pohybuje píst společně s hlavou pístu (viz. další pojmy). Hlavy válců se vyrábějí z nejrůznějších materiálů přes plasty až po ocelové. I zde narážíme na důkladné utěsnění, které se zde děje prostřednictvím jednoho, dvou či dokonce třech O-kroužků. Na hlavu válce nasedá z její vnější části tryska (viz. další pojem).

 

HopUp

Hop-Up jsou vlastně dva pojmy v sobě. Hovořit se zde dá o hopup komoře a o hop up gumičce. Nejprve tedy komora. Jde o důmyslné zařízení, které dává projektilu/kuličce (viz další z pojmů) cílenou rotaci a taktéž pracuje jako podavač kuliček (u drtivé většny AEG) ze zásobníku. Touto rotací se docílí toho, že projektil/kulička poletí po své dráze rovně a nebude uhýbat ani nahoru ani dolu, tzv. narovnání balistické křivky. Buhužel spousta lidí si myslí, že hopup komorou ovlivní i uhyby do stran. Pokud Vám projektily létají do stran (myšleno doprava či doleva) je to zapříčiněno zpravidla nečistotami v hlavni, defektem vnitřní hlavně, ale často také nekvalitním střelivem. Hopup gumička je vlastně dalším těsnícím prvkem v řadě. Dá se říci, že předposledním než projektil opustí vaší zbraň. Jde o pryžovou nebo silikonovou rourku, která je nasazena na vnitřní hlavni (viz. další z pojmů) a následně vsazená do popisované hupup komory. Na tuto gumičku působí v její horní zadní části ramínko, které pod sebou tlačí váleček. Tento váleček vytváří uvnitř gumičky respektive uvnitř hopup komory výčnělek, o který projektil dostane onu zpětnou rotaci. Čím je výčnělek větší, tzn. čím více dotáhnete hopup, tím větší dostane projektil rotaci. Protože se jedná o zpětnou rotaci, tak čím více je přitažen hopup, tím více projektil létá nahoru.

 

Kolimátor

Tento pojem jsem sem zařadil spíše pro ilustraci a pro vysvětlení jaký je rozdíl mezi kolimátorem a puškohledem. Ve své podstatě jde o tu samou věc, jen kolimátor zpravidla není určen na to aby přibližoval. Kolimátor je krytý laserový zaměřovač. Je to vlastně usnadnění pro střelce, protože pokud je na zbrani opravdu dobře seřízený kolimátor, tak trefí i opravdu špatný střelec. Z principu jde vlastně o tubus, kde při průhledu střelec vidí nejen to co se nachází před ním, ale také laserový bod/kříž/kolečko apod. Pokud je tedy kolimátor seřízen správně, tak tam, kam ukazuje bod, tak zbraň střílí. Výhodou tohoto zařízení je, že člověk nemusí při ostřejších akcích nijak dlouze mířit. Stačí mít kolimátor v periférii očí a nezabývat se zavíráním jednoho oka aby zamířil. Puškohledy jako takové jsou z drtivé většiny optikou, která taktéž může mít laserový záměrný bod či kříž, ale její prioritou je přiblížit cíl. Použití u odstřelovacích pušek.

 

Kulisa přepínače

Jedná se o součást mechaboxu (viz. další z pojmů), která slouží k přepínání střelby mezi jednotlivými ranami a dávkou. Je zpravidla plastová s mosaznými kontakty na spodní straně. Pro každý typ mechaboxu je jiný typ kulisy.

 

Ložiska

Každá airsoftová zbraň obsahuje ložiska, tedy mluvíme-li o elektrických dlouhých zbraních. Ložiska jsou umístěny na několika místech v mechaboxu, případně bývají i v zásobnících, ale ty necháme stranou. Základní dělení ložisek je kluzná a kuličková. Následné dělení je podle velikosti daného ložiska, kdy standardní rozměry jsou od 6mm do 9mm. Pro standardní upgrade zbraní se nejčastěji používají ložiska kuličková 8mm. Tyto ložiska slouží k uložení soukolí (viz. další z pojmů) uvniř mechaboxu. Další neméně důležité ložisko, které se může nacházet taktéž v mechaboxu, je na trnu pružiny (viz. další z pojmů). Toto ložisko usnadňuje otáčivý pohyb pružiny při jejím ztlačování. Na protilehlé straně bývá často ložisko na hlavě pístu, které má stejnou funkci. Pak jsou samozřejmě ještě často kuličková nebo i kluzná ložiska v samotném elektromotoru. Každé kuličkové ložisko usnadňuje práci jakéhokoliv mechanismu. Proto se pro upgradu zpravidla mění kluzná ložiska za kuličková.

 

Mechabox (Gearbox)

Mechabox je vlastně srdcem celé AEG. Je to důmyslně vyvinutý mechanismus převodů, který ve výsledku poskytuje adekvátní množství vzduchové energie hnané přes trysku (viz. další z pojmů) pro vymetení projektilu z hlavně. Mechaboxy se vyrábějí z nejrůznějších materiálů. U nejlevnějších zbraní čínské výroby se můžeme setkat s celoplastovým mechaboxem, kde z kovu je pouze pružina. Kvalitní komponenty jsou často vyráběny technologií CNC obrábění a tím dosahují nejvyšší přesnosti. Pro full hell upgrade což je upgrade, kde je použito pružiny M190 a více se používá pro výrobu skeletu mechaboxu kvalitní ocel. Rozpětí cen je samozřejmě velice markantní. nejlevnější mechabox lez koupit kolem 450 Kč (plast) naopak zesílený mechabox se zátěžovými koly, M220 pružinou a jinak poleděný se dostáváme dalece za hranici 8000 Kč.

 

Mířidla

Toto zařízení se mnohdy celkem podceňuje. Avšak dobře seřízená mířidla jsou cestou k úspěšné střelbě. V dnešní době má spousta zbraní tzv. doplňková mířidla, která se umisťují na R.I.S. lišty na vrchu zbraně. Některé zbraně, nejčastěji krátké, mají mířidla pevná, ale i ta se dají do jisté míry seřídit. Jde jen o jiný název pro mušku.

 

MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Jde vlastně o tranzistor, který ve spojení s dalšími díly pracuje jako relé. Mosfet je vhodný použít ve zbraních se silnějšími pružinami, kdy se mění kompletně kabeláž za nízkoodporovou, protože standardní kontakty se vlivem vysokých proudů opalují. Vlivem toho se zvyšuje teplota kabeláže a také zvyšuje její odpor, což má za následek snížení kadence a životnosti akumulátoru. Tyto popisované problémy právě řeší spínání motoru přes mosfet. Původní kabeláží tak prochází velmi malý proud a motor je spínán přes dodaný mosfet.

 

Píst

Píst se ve své podstatě u AEG skládá ze dvou částí a to pístu jako takového a pak hlavy pístu (viz. další z pojmů). Píst samotný je vyroben v drtivé většině z plastických hmot, ale našel jsem i píst z karbonu. Jde o válec, který má po dvou protilehlých stranách vylisované kolejnice pro správné umístění v těle mechaboxu. Na spodní straně tohoto nepravidelného válce je umístěný pás ozubení. Toto ozubení může být tzv. full, což znamená, že po celé délce pístu je ozubení kovové, nebo může být half což znamená že ozubení je taktéž po celé délce pístu, ale jen poloviční šíře (hmotnost pohyblivých dílů v mechaboxu je pro kadenci a tedy výkon velice důležitá, proto i sebemenší ušetření několika gramů je výhrou). Po té jsou také písty, kdy je ozubení buď celé plastové, nebo je z kovu jen poslední zub či poslední tři apod. Variant je nepřeberné množství. Osobně si myslím, že varianta karbonového pístu s full titanovým ozubením je asi top, ale jde jen o subjektivní názor. Píst jako takový je kontaktem s pružinou a je jejím ztlačovačem. Na zmiňované ozubení nasedá soukolí (viz. další z pojmů) a to posouvá píst vzad, čímž se ztlačuje pružina. Když se píst dostane do místa, kde je jedno z kol soukolí bez zubů, ve své podstatě se utrhne a sune se po stejné dráze zpět do původní polohy. Jakou rychlostí, to záleží na síle pružiny (viz. další z pojmů). To má za následek ztlačení vzduchu ve válci a vymetení vzduchové energie přes trysku do hlavně. U manuálních zbraní je píst a hlava pístu jeden díl, tudíž mluvíme-li u manuální zbraně o pístu, jedná se i o hlavu pístu.

 

Projektil

Projektil je vlastně jiný název pro střelu. Jde o předmět, který je střelnou zbraní vymrštěn směrem k cíli. V našem pojetí se jedná o 6mm nebo 8mm kuličky označované jako BB což je zkratka slov Ball Bullet. Existuje velké množství výrobců a kvalit projektilů, stejně tak i nepřeberné množství hmotností daných kuliček. Na našem trhu je běžně k dostání rozpětí 0.12g - 0.60g.

 

Pružina

U elektrických a manuálních zbraní je pružina jednou z nejdůležitějších součástí. Spolu s dalšími díly totiž udává zbrani patřičný výkon. Není úplně tak pravdou, že čím silnější pružina, tím výkonější zbraň. Proč mít třeba pružinu M160, když je zbraň nedostatečně utěsněná a energie, kterou vyvine pružina se zbytečně ztrácí přes netěsnosti. Existují dva základní druhy pružin (mluvíme stále zpravidla o elektrických zbraních) je jím pružina s lineárním a pružina s progresivním vinutím. Rozdíl je velice jednoduchý. Lineární vinutí se užívá u pružin s nižším indexem výkonu a jsou vinuty pravdenými oky od svého začátku až po konec. Kdežto pružina s progresivním vinutím (proměnlivým) se užívá u staveb spíše s vyšším indexem. Výhodou pružiny s progresivním vinutím je to, že motor a samozřejmě další hybné části nepotřebují v začátku ztlačování této pružiny takovou sílu, která se zprvu přenese na dostatečné roztočení motoru, avšak pružina si stále zachovává svojí sílu.

 

Ramínko podavače

Již sám název napovídá, že tento díl bude zřejmě něco podávat. Skutečně je tomu tak. Ramínko podavače je volně spojené s tryskou (viz. další z pojmů), která se pohybuje po dýnku hlavy válce. nutno podotknout, že ramínko podavače je ukryté uvnitř mechaboxu a spatřit lze jen jeho přední část, kde do něho nasedá tryska a to jen tehdy pokud je píst a hlava pístu v nejpřednější poloze. Za těchto podmínek je část ramínka možno zahlédnout natočením mechaboxu tryskou proti sobě. Na opačné straně nasedá ramínko na vačku uvnitř mechaboxu. S každým automatickým natažením cestuje ramínko po své dráze vzad a tím s sebou táhne i trysku, která ve chvíli, kdy začíná natahování (ve své podstatě spíše ztlačování pružiny) zakrývá výstup projektilů ze zásobníku. Ramínko zatáhne trysku až tak daleko, kdy má projektil ze zásobníku tolik prostoru, aby se dostal mezi trysku a hopup gumičku. Následuje opačný posun, tzn. zpět, kdy tryska tlačí před sebou projektil, který dotlačí přes hopup gumičku až do vnitřní hlavně. Ve chvíli, kdy se tryska dotýká okraje gumičky (tím je celý okruh utěsněn), dochází v mechaboxu k vlastnímu "utržení" pístu, který se mezi tím dostal do své nejzazší polohy a následkem toho se žene vzduchová energie přes trysku a působí na projektil, který nemůže vzhledem k hlavni nikam uhnout a je vymeten ven. Toto je vlastně princip střelby. U vysoce upgradovaných zbraní se při střelbě dávkou za tu dobu, než se čtenář dostal až sem vystřelilo cca 600-1000x 

 

Soukolí mechaboxu

Každý díl v důmyslně postaném zařízení má nezastupitelnou funkci. Stejně je tomu i u soukolí. Jedná se o tři ozubená kola a jde vlastně o převodovku, která ztlačuje a pouští pružinu a další hybné součásti v přesných pravidelných intervalech. Ty nejlevnější plastové mechaboxy mají také plastová kola. Naopak ty nejdražší mají extrasilná zátěžová ocelová kola vyrobená technologií CNC. Aby nedocházelo k nechtěnému prukluzování, či přeskakování, je nutno aby kola na sebe patřičně nasedala. Tohoto se dociluje tzv. vypodložkováním. Jedná se o případné podložení uložení kol v ložiscích speciálními podložkami.

 

Tlumič

Zde si popíšeme audiovizuální tlumiče. Existuje jistě i množství dalších tlumičů, např. ve vzduchotechnice, ale my se podíváme pouze na "optickou" stránku věci. Jsou dva druhy tlumičů. Tlumič hluku a tlumič plamene (neboli výšlehu). Každá dlouhá zbraň (v ostré verzi) je osazená tlumičem plamene. Je to úplný konec hlavně. O tento různě tvarovaný kus kovu se "rozbíjejí" výstřelové spaliny a v důsledku toho dochází k podstatnému zkrácení plamene, který šlehá z hlavně. U airsoftových zbraní má tento tlumič pouze estetickou funkci. Není-li tlumič výšlehu pevně uchycen k hlavni, je k ní zpravidla přišroubován. Lze tedy snadno sejmout a nasadit místo něho tlumič hluku. Tlumič hluku je různě dlouhý a také různě široký tubus, opatřený na obou stranách záslepkami s otvorem, kudy se pohybuje projektil. Vnitřek tubusu je vyplněn tlumícím materiálem odolávajícím vysokým teplotám. Tlumič u ostrých zbraní má podstatnou tlumící schopnost. Co se týče airsoftových zbraní, tak utlumení elektrických zbraní je udáváno do 10%, avšak u zbraní plynových je to až 60%.

 

Trn pružiny

Trn pružiny je další z plejády dílů, které obsahuje mechabox. Trn je kus silného kovového konického válce (u levných zbraní je plastový), na který se při stlacování nasouvá pružina, tak aby nedošlo k jejímu vysmeknutí do stan. V celém procesu střelby se vlastně trn obalený pružinou kompletně schová do pístu. Dnes je již skoro standardem, že trn je osazen kuličkovým ložiskem a tím velice usnadňuje otáčení pružiny, při jejím stlačovaní, kolem své osy.

 

Tryska

Jedná se o dutý váleček, který má na jednom svém konci osazení, kterým zapadá do ramínka podavače (viz. další z pojmů). Tryska se pomocí raminka podavače pohybuje po dýnku hlavy válce. Slouží jako distributor vzduchové energie pro projektil a dále jako prostředek pro podání projektilu ze zásobníku do hlavně. Trysky se vyrábějí z nejrůznějších plastických i kovových materiálů. Bývají často uvnitř osazeny těsněním pro důkladnější utěsnění celého systému.

 

Úsťová rychlost

Rychlost letícího projektilu. Tato veličina se udává v jednotkách FPS. Není to zkratka First Person Shooter (střílečka z pohledu první osoby), ani Frames Per Second (počet snímků za sekundu), ale jde o Foot Per Second (stopa za sekundu). Jde tedy o fyzikální veličinu rychlosti. Přívlastek "úsťová" z toho důvodu, že chronometry měří rychlost přímo u ústí hlavně. Tato rychlost je ovlivněna mnoha faktory, jako například sílou pružiny, dostatečným utěsněním celého systému apod. Jen pro zajímavost, 1fps = 0.3048m/s.

Válec

Jde zpravidla o kovový tubus (u levných zbraní plastový), který je nedílnou součástí mechaboxu. V tomto válci se po své dráze pohybuje píst a hlava pístu. Válec je z jedné strany uzavřen hlavou válce (viz. další z pojmů). Jde vlastně, a to dokonce i vzhledově, o jakousi injekční stříkačku.

 

Vnější hlaveň

Je víceméně estetické ukrytí hlavně vnitřní. Naprosto jednoduše jde o to, co na první pohled trčí z těla zbraně a z čeho vylétávají projektily.

 

Vnitřní hlaveň

Je ukryta uvnitř vnější hlavně. Její kvalita, rozměr a zpracování rapidně ovlivňuje přesnost a dostřel zbraně. Je to jeden z mnoha prvků, kterým lze zbraň správně utěsnit. Vnitřní hlaveň zpravidla není vidět. Výjimkou jsou upgrady, u kterých se předem počítá s tlumičem hluku, do kterého se snadno delší vnitřní hlaveň, než je originál, schová. Naprosto běžný vnitřní průměr u neupgradovaných zbraní je 6.08mm. Pokud tedy vezmeme čistě hypoteticky to, že projektil by měl průměr přesně 6mm, zbývá mu od vnitřní stěny hlavně k "tělu" projektilu po každé straně 0,04mm. Na první pohled je to zcela zanedbatelná hodnota, ale zdání klame. Je to v téhle problematice opravdu vysoká hodnota. Vzduchová energie proudící hlavní uniká bez využití kolem projektilu. Proto existují tzv. přesné nebo těsné hlavně. Ty jsou v rozměru 6,04 - 6.01mm. Mění-li člověk hlaveň za těsnou nebo přesnou, musí také zvažovat kvalitu střeliva.

 

Zámek hlavně

Jde o součást HopUp komory. Jedná se o díl, kterým se zajišťuje vnitřní hlaveň spolu s HopUp gumičkou proti pohybu v těle HopUp komory.

Něco chybí?

Anketa

Dozvěděl jsi se to co jsi potřeboval?

Kontakt

Ghillies

daypa@seznam.cz

Severní Čechy

Vyhledávání

Anketa

Jaká je podle Vás optimální síla pružiny softové zbraně pro běžnou hru?

© 2012 Všechna práva vyhrazena. / All rights reserved. Team Ghillies

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode