Jsme registrovaným týmem Ústeckého kraje

Airsoft a legislativa

Jako každý "sport" má i MILSIM (Military simulation) určitá pravidla a to dokonce zakotvená v právních předpisech. Airsoftem jako takovým, se žádný zákon nezabývá, ale jeho prostředky, myšleno zbraněmi, ano. Problematika airsoftových zbraní je řešena v zákoně č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 7, kde je vysvětlen pojem zbraní kategorie D a kde se konkrétně airsoftu týkají písmena e) f) g) a případně i písmeno j).

Jejich nabývání a držení řeší taktéž zákon č. 119/2002 Sb., a to v § 15 odst. 1), kde se hovoří o tom, že tyto zbraně může nabývat a držet pouze osoba starší 18ti let způsobilá k právním úkonům.

Odstavec 2 hovoří o zbraních, které mají s airsoftem pramélo společného, ale dalšími důležitými odstavci tohoto paragrafu (§ 15) jsou odstavce 3 a dále.

Odst. 3 - Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku. - zatím není v okolí moc hřišť, kde by se dala tato militantní hra provozovat bez jakékoliv ostražitosti vůči nezúčastněným osobám. Proto okamžitě jak vstoupí nějaká taková osoba do herního prostoru následuje bezpodmínečné přerušení hry.

Odst. 4 - Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. - k tomuto odstavci asi není nutné nic dodávat. Platí to naprosto totožně jako u ostrých zbraní.

Odst. 5 - Držitel zbraně kategorie D nesmí:

            a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, - toto ustanovení dostává skoro od každého týmu náležitě na frak. Pokud by si toto písmeno člověk vyložil přesně tak jak zřejmě má být vykládáno, znamenalo by to, že by se musela hra přesunout na taková místa, kam nemohou vstoupit a to ani náhodou, jiné osoby než samotní hráči.

            b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, - nemyslím si, že je nutné toto písmeno vysvětlovat. "Zábava až po odvedené práci!". Všichni jistě hrajeme s partou lidí, se kterou je nám mimo jiné i dobře jako s lidmi. Dobrou pohodu si spousta lidí nedokáže představit bez nějaké té kapky alkoholu, nebo případně nějakého toho malého potáhnutí něčeho zeleného. Sám zákon však zakazuje "hru" pokud je člověk ovlivněn těmito látkami.

 

Kurzívou jsou psané poznámky autora

Kontakt

Ghillies

daypa@seznam.cz

Severní Čechy

Vyhledávání

Anketa

Jaká je podle Vás optimální síla pružiny softové zbraně pro běžnou hru?

© 2012 Všechna práva vyhrazena. / All rights reserved. Team Ghillies

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode